06-40827197 info@eelandwm.nl
Close
06-40827197 info@eelandwm.nl

Bij aankoop en/of bestelling van (verlofplichtige) goederen gaat u akkoord met het vastleggen en doorgeven van uw gegevens aan de daartoe bevoegde instanties.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, buiten de bevoegde instanties, zonder uw toestemming. Wanneer voor bepaalde handelingen/ navraag het noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens door te geven wordt u daarvan vooraf op de hoogte gesteld.

 

Wilt u uw gegevens die bij ons bekend zijn opvragen cq. laten verwijderen neemt u dan even per e-mail contact op met de administratie onder vermelding van “Persoonsgegevens” en uw vraag.

Phone: 06-40827197